Miyerkules, Marso 9, 2011

" Panulat " ni: Benigno R. Ramos

Kung ikaw, Panulat, ay di magagamit
kundi sa paghamak sa Bayang may hapis,
manong mabakli ka’t ang taglay mong tulis
ay bulagin ako’t sugatan sa dibdib.

Kung dahil sa iyo’y aking tutulungan
ang nagsisilait sa dangal ng bayan
manong mawala ka sa kinalalagyan,
at nang di na mita magawang pamaslang!...

Di ko kailangan na ikaw ay gamitin
kung sa iyong katas ang bayan ay daraing,
ibig ko pang ikaw’y ay magkadurog-durog
kaysa magamit kong sa Baya’y panlubog.

Kailangan kita sa gitna ng digma
at sa pagtatanghal ng bayang diwa,
hayo’t ibangon mo ang lahat ng dukha!
hayo’t ibagsak mo ang mga masiba!

" Kept In My Heart"

Here I am alone
Standing on my own
Watching my falling tears
While having lots of fears
Im feeling so stupid
In punishing myself
No wonder Im psychotic
Cause Icant be althruistic
Im honestly living
In a world world I had build
Where everything is painfull
Every hour is sorrowfull
Im the prison
And my heart is the prisoner
I want to cure this heart of mine
But only you is the medicine
I need to take this time
The sun cant shine
So sharply bright
Cause your not here with me
I cant feel so right
I want to tell you I love you true
But how if you leave someone special too?
Thats why every pain I felt
I kept in my heart
Every tear that fell
I kept in my heart.MySpace Layouts
MySpaceLayouts


Liham ng Ama't Ina sa Anak With Fr. Jerry Orbos

Biyernes, Marso 4, 2011

CATHERINE DELA CRUZ

PASASALAMAT
Isa sa mga katagang nais kong ipaalam sa aking mga magulang ay ang salitang pasasalamat.Kahit na hindi ko man ito masabi sa pamamagitan ng salita, nais kong iparamdam ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng gawa.
Marami ng mga pagsubok ang sa amin ay nagdaan. Nariyan ang mga problema na kung saan hindi mo alam kung sino ang iyong matatakbuhan.Subalit nais kong magpasalamat sa lahat ng mga sakripisyo ng aking mga magulang sa amin dalawang magkapatid. Wala silang hinangad kundi ang mapabuti ang aming kalagayan.Sila ang aking inspirasyon para makamit ko ang lahat ng aking mga pangarap, sila ang pinagkukunan ko ng lakas sa lahat ng problemang pinagdaraanan.Sila ang nagpapalakas sa akin kapag ako ay pinanghihinaan.
Isa sa hindi ko malilimutan na pangaral nila sa amin ay ang katagang ito; "Anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral dahil iyon lamang ang tanging kayamanan na maipapamana namin sa inyong magkapatid. Upang kahit kami ay wala na ay hindi kami mangangamba sa inyong kinabukasan."Dahil walang magulang na naghangad na mapasama ang kaniyang mga anak.Alam mo ba na kailan man ang magulang ay di kayang tiisin ang anak kahit na ang anak ay natitiis ang magulang. Nasasaktan ang magulang kapag nakikitang nahihirapan ang kanyang mga anak, sapagkat walang anupaman ang makapapantay sa halaga ng isang anak.
Kaya naman bilang sukli sa lahat ng mga sakripisyo, paghihirap at pagod na inyong naranasan ipinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makapagtapos ako ng aking pag-aaral.